Menu Content/Inhalt
Start arrow Program studiów
Ramowy program studiów Drukuj Email

1.
Systemy zarządzania rozwojem wyrobu


Semestr: 1
Ilość i rodzaj zajęć: 9W 6P (15)
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: Dr hab. inż. Jan Duda, Prof. PK (Politechnika Krakowska)

Zakres przedmiotu:syllabus
Cykl rozwoju wyrobu. Strategie rozwoju wyrobów. Zastosowanie systemów komputerowego wspomagania w cyklu życia wyrobu. Integracja technik CAx, DFx, RP, RT, RE. Modelowanie zintegrowanego wytwarzania metodami IDEF. Systemy PDM, wymagania aplikacyjne i implementacyjne. Ewolucja w kierunku rozwiązań PLM. Przegląd pakietów aplikacji. Organizacyjne aspekty wdrażania rozwiązań PLM do przemysłu.

2. Systemy komputerowego wspomagania konstrukcji i technologii

Semestr: 1
Ilość i rodzaj zajęć: 6W 24Lk (30)
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: Dr inż. Adam Słota (Politechnika Krakowska)

Zakres przedmiotu:syllabus
Modelowanie struktury wyrobu, modelowanie bryłowe, powierzchniowe oraz modelowanie parametryczne w systemie CAD. Generowanie dokumentacji technicznej, analiza MES, analiza kinematyczna mechanizmów. Wspomaganie projektowania procesów montażu w CAD – uwzględnienie jednostek montażowych oraz symulacja montażu. Wspomaganie projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem.

3. Symulacja i sterowanie systemami produkcyjnymi

Semestr: 1
Ilość i rodzaj zajęć: 5W 4C 6P (15)
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: Dr inż. Krzysztof Krupa (Politechnika Krakowska)

Zakres przedmiotu:syllabus
Symulacja – ogólne podejście do problemów symulacji. Metody i cele symulacji komputerowej. Współczesne programy symulacyjne. Symulacja systemu produkcyjnego. Badanie wrażliwości systemu na parametry sterujące. Symulacja procesów przypadkowych (stały krok czasowy, metoda kolejnych zdarzeń). Symulacja przebiegów z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych. Modele symulacyjne w programie Vensim.

4. Systemy MRP, ERP

Semestr: 1
Ilość i rodzaj zajęć: 5W 4C 6P (15)
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: Dr inż. Paweł Wojakowski (Politechnika Krakowska)

Zakres przedmiotu:syllabus
Budowa i funkcjonalność systemów MRP i ERP. Zarządzanie produkcją i dystrybucją na przykładzie systemu IFS Applications (struktura firmy, pozycje magazynowe, struktury produktowe, marszruty technologiczne, analiza kosztów, zlecenia produkcyjne, harmonogramowanie linii produkcyjnych, zamówienia zakupu, zamówienia klienta, algorytm MRP). Kryteria wyboru i metody wdrażania systemów ERP.

5. Sieci komputerowe w zastosowaniu produkcyjnym

Semestr: 2
Ilość i rodzaj zajęć: 6W 6C 8P (20)
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: Dr hab. inż. Jerzy Zając, Prof. PK (Politechnika Krakowska)

Zakres przedmiotu:syllabus
Integracja informacji w systemach produkcyjnych. Możliwości komunikacyjne współczesnych komputerów. Sieci komputerowe, topologie, media transmisyjne. Technologie Ethernet. Aktywny sprzęt sieciowy. Sieci bezprzewodowe. Projektowanie sieci lokalnych. Sieci wirtualne. Protokoły sieciowe. Rodzina protokołów TCP/IP. Internet. Technologie internetowe. Sieciowe systemy video-konferencyjne. Technologie Voice-over-IP. Przegląd rozwiązań sieci przemysłowych. Ethernet przemysłowy – nowy standard.

6. Programowanie sterowników logicznych

Semestr: 2
Ilość i rodzaj zajęć: 5W 5L 10P (20)
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: Dr inż. Marcin Morawski (Politechnika Krakowska)

Zakres przedmiotu:syllabus
Języki programowania PLC wg IEC 61131. Programy narzędziowe VersaPro, Proficy Machine Edition Developer. PLC: organizacja programu, elementy składowe, systemy pomocy; edytor języka drabinkowego (LD). Podstawy programowania w języku drabinkowym: typy danych i zmiennych, elementy logiczne programu sterującego w sterownikach GE Fanuc. Projekt programu sterującego dla wybranego obiektu.

7. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie oraz robotów. Konfiguracja CNC.

Semestr: 2
Ilość i rodzaj zajęć: 5W 15C (20)
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Zych (Politechnika Krakowska)

Zakres przedmiotu:syllabus
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie: interpolacja liniowa, kołowa i helikalna, programowanie posuwu i obrotów, wymiana narzędzi, instrukcje pomocnicze, cykle obróbkowe, cykle pomiarowe. Programowanie robotów przemysłowych: układy współrzędnych, funkcje: ruchu, logiczne I/O, tekstowe. Konfiguracja układu CNC Sinumerik do konkretnej aplikacji: konfiguracja danych maszynowych, interfejs PLC, funkcje diagnostyczne. Konfiguracja sterownika RH dla robota Fanuc S-420F.

8. Programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych

Semestr: 2
Ilość i rodzaj zajęć: 5W 5Lk 10P (20)
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: Dr inż. Barbara Juras (Politechnika Krakowska)

Zakres przedmiotu:syllabus
Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP). Oprogramowanie metrologiczne WMP, metody programowania (w dialogu z maszyną, w oparciu o zbiory CAD) na przykładzie systemów QUINDOS i PCDMIS. Konwersja danych z systemów i do systemów pomiarowych - system powiązań CAD/CAM. Metrologia współrzędnościowa mobilna. - Laserowe systemy nadążne. Oprogramowanie EMSCOM - Leica dla Laserowych systemów nadążnych (Laser Trackerów) i sond pomiarowych typu T-Probe. Fotogrametryczne metody pomiaru - oprogramowania do analizy fotogrametrycznej – Photo-Modeler. Programowanie w powiązaniu z systemami CAD. Fotogrametryczne pomiary obiektów z wykorzystaniem systemów Fringe and Gray Optic na przykładzie programów firmy SMARTTECH.


Pobierz dane w formie tabelarycznej
 
designed by www.madeyourweb.com